home
polština  němčina  English  Čestina 
pension na vysluní


top


Rezervace on-line
 

Zákazník odesláním rezervace souhlasí ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby majitel ubytování zpracovával a používal výše uvedené osobní údaje zákazníka od okamžiku doručení požadavku  rezervace ubytování na jeho emailovou adresu za účelem identifikace zákazníka, vytvoření rezervace ubytování a následující komunikace majitele se zákazníkem a to až do doby ukončení jeho pobytu. Všechny výše uvedené osobní údaje zákazníka budou po ukončení pobytu zákazníka majitelem z elektronické pošty smazány.

Dále zákazník odesláním rezervace potvrzuje, že byl majitelem ubytování Penzion Na výsluní poučen o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoliv odvolat, stejně tak i o právu zákazníka na přístup k osobním údajů, právu požadovat od majitele ubytování vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, jakož i o právu požadovat odstranění protiprávního stavu, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Penzion Na výsluní
Palackého 102
549 57 Teplice n. Met.
Česká Republika
+420 739 160 892
+420 732 148 717
penz.navysluni@gmail.com
mapka

53910